Projektinjohto palveluna

Muutosprojektit

Digitalisaatio edellyttää usein merkittäviä muutoksia yrityksen toimintamalleissa. Ne eivät liene koskaan täysin kivuttomia, mutta hyvällä suunnittelulla ja järjestelmällisellä muutoksenhallinnalla pystyy parantamaan muutosprojektien laatua huomattavasti.

Ota yhteyttä

Käyttöönottoprojektit

Käyttöönottoprojektit ovat usein myös muutosprojekteja, mutta välillä ne ovat esimerkiksi pääasiallisesti teknisiä projekteja, jolloin palvelutason säilyttäminen ja riskienhallinta näyttelevät merkittävämpää osaa projektin onnistumisessa. Järjestelmällinen projektinhallinta on tässäkin tapauksessa avain onneen. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan ketteriä menetelmiä hyödyntämällä saadaan nopeammin osakokonaisuuksia valmiiksi.

Ota yhteyttä

Päivitysprojektit

Päivitysprojektit saattavat olla taas luonteeltaan vähän erilaisia kuin edellä mainitut projektityypit. Esimerkiksi käyttöjärjestelmän ja toimistotyökalujen päivitysprojekteihin liittyy niin teknisten haasteiden ratkomista, kuin uuden oppimista ja vanhasta pois oppimista. Riippuen tilanteesta voi olla, että todella moni asia on saatava loksahtamaan kohdalleen yhtäaikaisesti, jotta lopputulos on hyvä.

Ota yhteyttä